Motto dňa

Vaša myšlienka:

"Dnešok je tým správnym dňom, kedy môžeme milovať, konať a predovšetkým žiť."

- Dalajláma

 

Magazín pre všetky ženy

Ochrana Osobných Údajov

Ochrana osobných údajov

 

Informačný systém internetového obchodu je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 201417149

 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť M&ZK s.r.o., so sídlom Romanova 40 , 851 02 Bratislava, IČO 46 555 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo 79585/B (ďalej len „spoločnosť M&ZK“), ktorá spracúva osobné údaje.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

 Spotrebiteľ používaním tohto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch pre potreby internetového obchodu. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov.

Vyplnením objednávacieho formulára pri záväznej objednávke dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením Vašich osobných údajov /meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa/ do našej databázy. Tento súhlas udeľuje zákazník predávajúcemu a teda: odoslaním objednávky objednávateľ poskytuje sprostredkovateľovi v súlade so zákonom  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údajov uvedené v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. V prípade samostatnej registrácie bez objednávky udeľuje zákazník súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so spomínaným zákonom. Poskytnutie osobných údajov objednávateľom je dobrovoľné. Objednávateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa alebo emailom cez kontaktný formulár. 

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Direct Parcel Distribution SK s.r.o., firma Optimum ACC s.r.o, Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a firma GlobeWeb Czech s.r.o.

 

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

 

 

X

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Suhlasim